Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Buro Loo - RSW: Sterke onbalans tussen warmtevraag en -aanbod in West-Overijssel

RSW: Sterke onbalans tussen warmtevraag en -aanbod in West-Overijssel

Energieregio West-Overijssel presenteerde eind april haar concept-RES. Buro Loo droeg bij aan deze RES door het deel over de warmtetransitie op te stellen. Daaruit bleek onder meer dat er een onbalans is tussen de lokale warmtevraag en het aanbod van duurzame warmtebronnen in West-Overijssel.

West-Overijssel

In de 11 gemeenten van West-Overijssel is de totale verwachte warmtevraag van de gebouwde omgeving in 2030 12,3 PJ. Het duurzame warmte-aanbod ligt op 28,8 PJ. Met name de theoretische potentie voor geothermie is in bepaalde gemeenten fors, al liggen er daar nog flinke uitdagingen.

Uit de eerste analyse voor de Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel blijkt het volgende:

 • Er is een sterke onbalans tussen de lokale warmtevraag en het warmte-aanbod. In Deventer, Dalfsen, Hardenberg en Raalte is er een (zeer) beperkt aanbod. In Zwartewaterland en Kampen is er mogelijk juist fors meer aanbod dan vraag (zie ook grafiek).
 • Er is weinig grootschalige restwarmte van industrie beschikbaar;
 • Mogelijk kunnen drie gemeenten in Overijssel (Zwartewaterland, Kampen en Zwolle) gebruik maken van geothermie;
 • Er is veel potentie voor duurzame gassen: beschikbaar biomassa kan worden omgezet in biogas of groengas;
 • Inzetten op het beperken van de warmtevraag (energiebesparing) is zeer belangrijk.

Vraagstukken

Uit de analyse voor de warmtetransitie kwamen ook een aantal randvoorwaarden en vraagstukken naar voren om te agenderen op nationaal niveau:

 • Voor geothermie dient een instrumentarium te worden ontwikkeld om lokaal en regionaal regie te kunnen nemen op het gebruik van de ondergrond en de plaatsing en verdeling van de warmte.
 • Voor biogas en groengas moet duidelijkheid komen over welke beslissingsbevoegdheid en regie provincie en gemeenten hebben/krijgen rondom de lokale inzet van bio- en groengas.
 • Er moeten extra middelen komen voor professionalisering van energieloketten.
 • Duidelijkheid over het beleid van het Rijk is nodig rondom organisatie regionale (publieke) warmtebedrijven (bevoegdheden, investeringsruimte, kostendekking).
 • Er moeten passende financiering en/of financiële arrangementen voor regionale warmtevraagstukken komen.
 • Wetgeving (met name Warmtewet 2.0) dient te worden aangepast. Vanuit het belang van de gemeente en provincie (om te zorgen voor de eigen inwoners) is er een aantal zaken die in de komende tijd goed verankerd moeten worden in deze nieuwe wetgeving en waarover gesprekken plaatsvinden met de Rijksoverheid. Dit betreft:
  • Voldoende ruimte bij de aanwijzingsbevoegdheid (geen regie zonder een toereikend handelingsperspectief). Cruciaal daarbij is het stellen van lokale voorwaarden aan warmtebedrijven, de omvang van een “warmtekavel” en de duur van de verplichting.
  • Toewerken naar een integrale energiewet voor Gas, Electra en Warmte. Nu is de wetgeving gescheiden waardoor netwerkbedrijven geen warmtenet mogen aanleggen en exploiteren. Wens van de gemeenten is om dit wel mogelijk te maken. Hierdoor is er een betere borging van de publieke belangen. Maar ook een borging van de verbinding tussen verschillende energiesystemen die elkaar in toenemende mate gaan beïnvloeden.

De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/conceptres.

RES

De Regionale Energiestrategie (RES) analyseert alle bovenlokale warmtebronnen en geeft inzicht in de gerealiseerde en geplande duurzaam opgewekte energie binnen een energieregio. Ook de energieregio West-Overijssel, bestaande uit 11 gemeenten, moet uiterlijk 2021 een strategie opleveren om de CO2-uitstoot terug te dringen.

RSW

In 2050 moeten er landelijk zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen van het aardgas worden afgehaald en van duurzame warmte zijn voorzien. Deze opgave heet de warmtetransitie. De regie voor deze warmtetransitie ligt bij gemeenten. Binnen de RES zoomt de Regionale Structuur Warmte (RSW) in op de warmtetransitie. Het heeft als doel om op regionaal niveau een overzicht te krijgen van de warmtevraag, het warmteaanbod en benodigde infrastructuur. Bij het warmteaanbod kun je denken aan duurzame bronnen als: biomassa, biogas, groen gas, geothermie (aardwarmte) en restwarmte (van bijvoorbeeld fabrieken).

beeld via Youtube, Bart Jaspers Faijer (wethouder Ommen) presenteert de concept-RES samen met Marcel Blind (wethouder Olst-Wijhe).

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×