Samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving

Onze diensten

Buro Loo werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van een toekomstbestendige leefomgeving. We formuleren realistische ambities en vertalen die in werkbare oplossingen. Wij richten ons op drie kernactiviteiten: advisering, coördinatie en kennisontwikkeling. Wij werken voor overheden, corporaties, besturen van maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. Wij brengen ideeën tot uitvoering.

Buro Loo geeft vorm aan een toekomstbestendige leefomgeving. Door de volgende diensten:

Bekijk onze diensten

Onze succesverhalen

Het laatste nieuws

12 januari 2018
Project Eindhoven dingt mee naar Duurzaam Bouwen Award 2018

De gemeente Eindhoven is een van de kanshebbers voor de titel in de categorie “meest duurzame gemeente” van de Duurzaam Bouwen Awards 2018.Het project bij de gemeente Eindhoven door het consortium !mpuls -waarin Buro Loo in samenwerking met DWA een van de partijen is- richt zich op het slim verduurzamen van gemeentegebouwen.In het kader van dit project is onder meer een dashboard gemaakt met kritieke prestatie-indicatoren om de duurzaamheid van vastgoed in kaart te brengen. Inzending "Bij Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen (SVGG) is door Gemeente Eindhoven maximale verduurzaming gevraagd. Integraal vanuit een systeembenadering met ”The Natural Step” als richtsnoer: Energie, Comfort, Materiaal, Water, Biodiversiteit, Mobiliteit, Sociale Impact en Zichtbaarheid”, staat te lezen in het aanmeldingsformulier voor deelnemers aan de Duurzaam Bouwen Awards.“Consortium !MPULS levert op al deze ambities relevante waarde, creëert slim financiële ruimte binnen bestaande budgetten vanuit MJOP en gas-water-licht. Samenwerking en continue innovatie (product én proces) staan centraal. Prestaties zijn SMART gemaakt in KPI’s, dominant onderbouwd en dus haalbaar volgens de principes van Best Value. Optimale sturing door harde parameters als energie en onderhoud realtime te monitoren én te vergelijken met ervaring, beleving en gedrag. Gebruikers staan centraal. Gebouwen en gebied worden energiezuinig, klimaatadaptief, gezonder en circulair. Kortom: een toekomstbestendige leefomgeving. Zonder dat het meer kost!” Duurzaam Bouwen Award De Duurzaam Bouwen Awards kent drie categorieën (het meest duurzame project, de meest duurzame woningcorporatie en de meest duurzame gemeente) en een publieksprijs. De uitreiking van de Awards vindt plaats op 1 februari.   

12 januari 2018
Buro Loo maakt Agenda BOR met unanieme steun raad Assen

Een notitie over de ‘Agenda BOR’ om het werk van de beheer teams van de gemeente Assen voor de komende jaren te structureren is in november unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.De Agenda BOR is samen met medewerkers van de gemeente geschreven door consultant Han Schreuder van Buro Loo.VerheugdPieter Gautier, opdrachtgever van de Gemeente Assen reageert verheugd op het feit dat de Agenda zo makkelijk door de gemeenteraad kwam. “Het is  stuk is zeer positief ontvangen en unaniem vastgesteld. Dat is bijzonder aangezien het gaat om complexe materie.”De opdrachtgever blikt tevreden terug op het proces waarin de Agenda BOR tot stand kwam. “Het vastgelopen proces is losgetrokken. Dit ging op een prettige manier en relatief snel, dankzij de goede begeleiding vanuit Buro Loo. Han is er in geslaagd om een helder begrijpelijk verhaal  over het beheer van de openbare ruimte te maken met duidelijke kaderstellende keuzes. Ook heeft hij mede gezorgd voor intern draagvlak voor de keuzes.”VersnellingDe geplande vervanging van openbare groen uit de Agenda werd door de raad zo positief ontvangen dat er is gevraagd om de vervanging te versnellen. Een meerderheid in de Assense raad steunde een voorstel om dit niet in tien maar in vier jaar uit te voeren. Zo verbetert de beeldkwaliteit van de stad nog sneller. Er wordt al in 2018 mee gestart.Klik hier voor dit referentieproject.

8 december 2017
Duurzaamheidskader voor gebiedsontwikkelingen Lansingerland klaar

Buro Loo werkt voor de gemeente Lansingerland aan een routekaart naar een CO2-neutrale gemeente in 2050. In aanloop daarnaartoe ontwikkelden de adviseurs voor de gemeente een kaderstellende notitie over duurzame gebiedsontwikkeling (DGO). Consistentie Deze notitie moet in actuele ruimtelijke projecten meer eenheid en consistentie opleveren wat betreft de invulling van het begrip duurzaamheid. Op die manier hoeft niet bij elk nieuwbouwproject het wiel opnieuw te worden uitgevonden. Duurzaamheidsthema's In het duurzaamheidskader voor gebiedsontwikkeling ligt de focus op de drie door de gemeente Lansingerland geselecteerde hoofdthema’s: energie, klimaatadaptatie en circulaire Grondstoffen. Deze thema’s komen ook weer terug in de Routekaart die wordt opgesteld.De notitie geeft per thema en onderliggende subthema’s aan waar de ondergrens ligt wat betreft duurzaamheidprestaties bij een gebiedsontwikkeling. Projectgebonden kunnen hier uiteraard aanvullingen en toevoegingen op worden gedaan. Routekaart De routekaart voor een CO2-neutraal Lansingerland wordt naar verwachting in het voorjaar 2018 vastgesteld. De DGO-notitie zal dan verder worden geconcretiseerd en uitgewerkt worden.

Kennismaken?

Wij maken graag kennis met u voor vraagstukken op het gebied van een duurzame leefomgeving.

Kennismaken
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×