Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving

Onze diensten

Buro Loo werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van een toekomstbestendige leefomgeving. We formuleren realistische ambities en vertalen die in werkbare oplossingen. Wij richten ons op drie kernactiviteiten: advisering, coördinatie en kennisontwikkeling. Wij werken voor overheden, corporaties, besturen van maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. Wij brengen ideeën tot uitvoering.

Buro Loo geeft vorm aan een toekomstbestendige leefomgeving. Door de volgende diensten:

Bekijk onze diensten

Onze succesverhalen

Het laatste nieuws

30 november 2018
Baanbrekend duurzaamheidsproject Hart van Zuid in Rotterdam trapt af

Gemeente Rotterdam, bouwcombinatie Ballast-Nedam/Heijmans, Eneco en Rotterdam Ahoy, tekenden woensdag 28 november een overeenkomst voor het realiseren van een slim warmtenetwerk en de aanleg van 12.000 zonnepanelen in Rotterdam-Zuid. Machiel Karels van Buro Loo blikt enthousiast terug op het meerjarenproject Hart van Zuid dat hij begeleidde.Als kick-off werd woensdag onder toeziend oog van policy officer Jens Bartholmes van de Europese Commissie een aankondigingsbord onthuld.De aanleg van slimme warmte- en elektrische netwerken (smart thermal grid, smart electrical grid) en de realisatie van de zonnepanelen op onder meer Ahoy maken onderdeel uit van het project RUGGEDISED dat financieel wordt gesteund door de Europese Commissie. Toekomstbestendig Machiel Karels (vijfde van rechts op foto) begeleidde het project als technische coördinator. Hij coördineerde de samenwerking binnen het team. Daardoor zijn onder meer de techniek, de business case, de tariefstelling, de organisatie en nu dus uiteindelijk de contracten gerealiseerd. Met tevredenheid kijkt hij terug op deze eerste fase van dit uitdagende en complexe project. “Ik ben trots op wat met deze samenwerking is bereikt. Het traject was ingewikkeld vanwege de technische oplossingen, de hoeveelheid partners en de contractvormen, waarbij diverse lopende contracten moesten worden opengebroken om dit mogelijk te maken.”Machiel ziet dat met de komst van dit smart thermisch grid een basis is gelegd voor een toekomstbestendige leefomgeving in Rotterdam-Zuid. “Hiermee kan niet alleen Ahoy maar ook de nabije omgeving van Hart van Zuid in de nabije toekomst gasloos worden.”Eneco gaat nu de technische netwerken realiseren en zorgt ervoor dat Ahoy op korte termijn gasloos wordt. Tevens gaat Eneco op Ahoy het grootste zonnedak van Rotterdam realiseren. Hans Peters, Chief Customer Officer Eneco: “Deze eerste overeenkomst zorgt voor een enorm mooie stap in het verduurzamen van het energiegebruik rondom Ahoy. Alleen al met deze eerste projecten bereiken we een reductie van 1422 ton CO2.”Machiel Karels vervolgt: “Nu is het doorpakken naar fase 2. Hierin gaan we in dezelfde samenwerking het hotel, de leisure plot, de bioscoop aansluiten op het grid. Ook realiseren we innovatieve oplossingen zoals thermische energie uit oppervlaktewater, riothermie en asfaltcollectoren.” Over RUGGEDISED Het Smart City EU-programma RUGGEDISED is een samenwerkingsverband van zes Europese steden waarvan Rotterdam de coördinerende stad is. RUGGEDISED test en implementeert slimme oplossingen op het gebied van thema’s rond de Smart City. Bijvoorbeeld energie, transport en digitale technologie in grootschalige stedelijke proeftuinen. Uiteindelijk is de bedoeling om de weg te plaveien naar een slimmer en duurzamer Europa. Machiel Karels is technisch coördinator van City Project Rotterdam. Over Hart van Zuid Hart van Zuid, de gebiedsontwikkeling rondom Rotterdam Ahoy, Zuidplein en omgeving is een van de grootstedelijke projecten waar stevig op wordt ingezet. Het moet uitgroeien tot een volwaardig centrum van Rotterdam Zuid, waar men in een aangename omgeving kan wonen, werken, ondernemen en ontspannen.Klik hier voor het referentieproject.

21 september 2018
Warmteplan wekt verwarring; wat is dat voor een document?

In het maatschappelijke en politieke debat over aardgasvrij of gasloos wonen klinkt steeds vaker de term warmteplan. Maar wat is zo'n plan nu precies? Het begrip ‘warmteplan’ kent in de praktijk twee verschillende betekenissen. Dat levert verwarring op.Een warmteplan kan duiden op:Een juridisch document, zoals omschreven in het Bouwbesluit (geïntroduceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 75)), dat kan worden opgesteld voor één specifiek aan te leggen warmtenet. Met het plan heeft de gemeente de mogelijkheid om een aansluiting op dat bewuste warmtenet af te dwingen totdat het geplande aantal aansluitingen is bereikt. Een dergelijk warmteplan bevat onder meer ook de mate van energiezuinigheid en het opwekkingsrendement van het aan te leggen distributienet. Het document is geldig voor 10 jaar. Dit is niet het warmteplan dat de laatste tijd steeds vaker opduikt. Een visiedocument dat vooruitblikt op hoe de warmtetransitie in een bepaald gebied (schaalniveau gemeente, regio of provincie) zal worden vormgegeven. Dit warmteplan overstijgt dus het niveau van een warmteproject of warmtenet.De laatstgenoemde soort warmteplan wordt in deze blog verder uitgewerkt. Of warmtevisie? Een concrete definitie van een dergelijk warmteplan is niet eenvoudig te vinden. In diverse officiële en minder officiële documenten staan wel omschrijvingen:In het rapport Ruimtelijke bouwstenen voor warmteplannen (I&M, 2015) wordt een warmteplan omschreven als “een samenhangend plan dat inzicht biedt in de potentie van bij voorkeur meerdere warmtebronnen (restwarmte, aardwarmte / bodemenergie, biomassa verbranding, biogas en/of zonnewarmte) en de relatie hiervan met de afnemers van die warmte. Een warmteplan kan op verschillende schaalniveaus (wijk, stad, regio) worden ingevuld. Een warmteplan biedt zo inzicht in de wijze waarop een robuust warmtenet kan ontstaan of in stand kan worden gehouden (ruimtelijk, organisatorisch en financieel).”Volgens het warmteplan van Zuid-Holland Anders Verwarmen (Zuid-Holland, 2017) is kort en definieert het plan als een document dat “de alternatieven voor aardgas uitwerkt”.In een brief aan gemeenten van 3 april 2018  (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2018) gaat het over een “planning van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Daarbij moet voor alle buurten die volgens de planning van de gemeente voor 2030 van het aardgas af gaan, bekend zijn wat het alternatief voor aardgas is.”Een andere -meer passende- term voor een warmteplan is wel een warmtevisie. Diverse gemeenten hebben al een warmtevisie geschreven.Definitie warmteplan Concluderend luidt de definitie van een warmteplan als volgt:Een visiedocument die een strategie en een planning omvat voor de transitie naar een duurzame warmtevoorziening van een bepaald gebied (op een groter schaalniveau, bijvoorbeeld een gemeente of regio).Nog meer versimpeld ligt de volgende vraag voor: hoe kunnen we onze gebouwen in de toekomst zonder aardgas maar met behulp van duurzame bronnen blijven verwarmen? Inhoud warmteplan Een warmtevisie bevat doorgaans onder meer de volgende elementen:Een analyse van de warmte /energievraag en het aanbod; Een analyse van de verschillende stakeholders en hun rollen, zoals de gemeente, energieleveranciers, netbeheerders en de potentiële warmteafnemers (bewoners). De mogelijkheden van de verschillende alternatieven voor aardgas, zoals restwarmte, aardwarmte / bodemenergie, biomassa verbranding, biogas, zonnewarmte en omgevingswarmte. De plannen rond verduurzaming en uitbreiding bestaande warmtenetten en de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten. N.B. Wij zijn van mening dat het slim is om dit te combineren met werkzaamheden in de openbare ruimte (verhardingen, rioleringen, etc.) en andere netwerken. Een planning die beschrijft wanneer en in welke volgorde regio’s of wijken van het aardgas af gaan. Plus welke warmtevoorziening daarvoor wordt gebruikt.Urgentie Het Rijk, provincies en vele gemeenten hebben ambities gesteld om binnen enkele decennia klimaat- of CO2-neutraal te zijn. Dit is nodig om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs om zo de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.Een belangrijk deel -voor veel gemeenten zo’n één derde- van de CO2-uitstoot komt van het verwarmen van gebouwen met aardgas. Hier valt dus een hoop winst te halen.Provincies en gemeenten zijn daarom aan zet. Volgens het Nationaal Energieakkoord moet elke provincie een warmteplan uitwerken. Op dit moment heeft het grootste deel van de provincies al een warmteplan vastgesteld. In het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat alle gemeenten in 2021 een warmteplan hebben. Aan de slag De adviseurs van Buro Loo willen hun vakmanschap inzetten om gemeenten te helpen bij het maken van een warmtevisie. Weg verwarring. En gauw aan de slag! Want klimaatverandering wacht niet.Wilt u meer weten over warmteplannen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen neem dan contact met ons op per email info@buroloo.nl of bel naar 055 2000 253.Bekijk ook ons project Uitvoeringsagenda Aardgasvrij Deventer.

Kennismaken?

Wij maken graag kennis met u voor vraagstukken op het gebied van een duurzame leefomgeving.

Kennismaken
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×