Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving

Onze diensten

Buro Loo werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van een toekomstbestendige leefomgeving. We formuleren realistische ambities en vertalen die in werkbare oplossingen. Wij richten ons op drie kernactiviteiten: advisering, coördinatie en kennisontwikkeling. Wij werken voor overheden, corporaties, besturen van maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. Wij brengen ideeën tot uitvoering.

Buro Loo geeft vorm aan een toekomstbestendige leefomgeving. Door de volgende diensten:

Bekijk onze diensten

Onze succesverhalen

Het laatste nieuws

17 juli 2020
Eerste leiding slim warmtenet Floriade de grond in

In Almere is eind juni de bouw gestart van een slim warmtenet voor de Floriade in 2022. Het project bewijst: alleen met echt samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving komt een project van tekentafel tot uitvoering. Buro Loo begeleidde het proces rond de komst van het Smart Thermal Grid."Na anderhalf jaar intensief en in teamverband knokken is het eindelijk zover", blikt Machiel Karels, senior consultant bij Buro Loo terug.Het warmtenet gaat ongeveer 30.000 m2 commercieel vastgoed en circa 250 appartementen van duurzame warmte, koude en warm tapwater voorzien. In een later stadium zal een deel van de nieuwe woonwijk Hortus, die straks op de plek van het Floriadeterrrein komt, worden bediend.Hieronder een filmpje van Dura Vermeer van de werkzaamheden op het Floriadeterrein.De realisatie van het warmtenet had nogal wat voeten in aarde. Buro Loo heeft in opdracht van ontwikkelcombinatie Amvest / Dura Vermeer proces en inhoud vormgegeven. Uiteindelijk heeft OCAD met Eteck B.V. een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie en exploitatie van het smart thermal grid.Karels: "Het was een ontzettend gaaf project. De samenwerking met de diverse partijen was vruchtbaar en steeds weer gebaseerd op vertrouwen en idealen. Ik kan niet anders dan de partijen te felicteren voor het contracteren van zo'n mooi en prestigieus voorbeeldproject!"credit beeld floriade.com

Duurzame appartementen Lansingerland 4 mei 2020
Duurzame appartementen in Lansingerland

Voor de realisatie van een appartementencomplex op de hoek Randweg-West en Noorderparklaan in Parkzoom 4 (Bergschenhoek) is een definitieve gunning verleend aan Hermes Project uit Berkel en Rodenrijs met Wubben.Chan Architecten uit Naaldwijk. Zij hebben met hun duurzame inschrijving de aanbesteding gewonnen die de Gemeente Lansingerland heeft uitgeschreven.Buro Loo helpt Lansingerland om duurzaamheidsambities te realiseren In deze aanbesteding was er een bescheiden, maar cruciale rol voor Buro Loo weggelegd. Namens de gemeente werden door ons namelijk de duurzame selectie- en gunningscriteria in de aanbestedingsleidraad opgesteld en vervolgens ook de inschrijvingen beoordeeld. Er volgt later nog een verificatie van de plannen tijdens de realisatie.In dit project hebben wij gefocust op een viertal speerpunten met minimumeisen, waarvan in de verschillende fasen van het project (ontwerp, realisatie en exploitatie) moest worden aangetoond dat deze zijn (of worden) behaald. Hiervoor werden richtlijnen aan de uitvraag toegevoegd voor de toetsing. De speerpunten zijn:het wordt 'een-nul-op-de-meter' gebouw (energie); een toekomstbestendige bouw (dit betekent onder andere dat drager en inbouw gescheiden dienen te worden, het thermische comfort en daglicht geborgd moet worden); het gebruik van duurzame (circulaire) bouwmaterialen; (compensatiesteen voor alle kalkzandsteenwanden, organische isolatie (cellulose), ballustrades van gerecycled metaal, circulaire  kanaalplaatvloeren, betonproducten met Beton Bewust-CSC label en houtproducten met FSC label. De binnenwanden worden uitgevoerd in HSB) klimaatadaptatie. (w.o. het bufferen van hemelwater )Wij wensen Hermes Project uit Berkel en Rodenrijs succes met de verdere uitwerking en realisatie van het plan.

1 mei 2020
RSW: Sterke onbalans tussen warmtevraag en -aanbod in West-Overijssel

Energieregio West-Overijssel presenteerde eind april haar concept-RES. Buro Loo droeg bij aan deze RES door het deel over de warmtetransitie op te stellen. Daaruit bleek onder meer dat er een onbalans is tussen de lokale warmtevraag en het aanbod van duurzame warmtebronnen in West-Overijssel. West-Overijssel In de 11 gemeenten van West-Overijssel is de totale verwachte warmtevraag van de gebouwde omgeving in 2030 12,3 PJ. Het duurzame warmte-aanbod ligt op 28,8 PJ. Met name de theoretische potentie voor geothermie is in bepaalde gemeenten fors, al liggen er daar nog flinke uitdagingen.Uit de eerste analyse voor de Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel blijkt het volgende:Er is een sterke onbalans tussen de lokale warmtevraag en het warmte-aanbod. In Deventer, Dalfsen, Hardenberg en Raalte is er een (zeer) beperkt aanbod. In Zwartewaterland en Kampen is er mogelijk juist fors meer aanbod dan vraag (zie ook grafiek). Er is weinig grootschalige restwarmte van industrie beschikbaar; Mogelijk kunnen drie gemeenten in Overijssel (Zwartewaterland, Kampen en Zwolle) gebruik maken van geothermie; Er is veel potentie voor duurzame gassen: beschikbaar biomassa kan worden omgezet in biogas of groengas; Inzetten op het beperken van de warmtevraag (energiebesparing) is zeer belangrijk.Vraagstukken Uit de analyse voor de warmtetransitie kwamen ook een aantal randvoorwaarden en vraagstukken naar voren om te agenderen op nationaal niveau:Voor geothermie dient een instrumentarium te worden ontwikkeld om lokaal en regionaal regie te kunnen nemen op het gebruik van de ondergrond en de plaatsing en verdeling van de warmte. Voor biogas en groengas moet duidelijkheid komen over welke beslissingsbevoegdheid en regie provincie en gemeenten hebben/krijgen rondom de lokale inzet van bio- en groengas. Er moeten extra middelen komen voor professionalisering van energieloketten. Duidelijkheid over het beleid van het Rijk is nodig rondom organisatie regionale (publieke) warmtebedrijven (bevoegdheden, investeringsruimte, kostendekking). Er moeten passende financiering en/of financiële arrangementen voor regionale warmtevraagstukken komen. Wetgeving (met name Warmtewet 2.0) dient te worden aangepast. Vanuit het belang van de gemeente en provincie (om te zorgen voor de eigen inwoners) is er een aantal zaken die in de komende tijd goed verankerd moeten worden in deze nieuwe wetgeving en waarover gesprekken plaatsvinden met de Rijksoverheid. Dit betreft:Voldoende ruimte bij de aanwijzingsbevoegdheid (geen regie zonder een toereikend handelingsperspectief). Cruciaal daarbij is het stellen van lokale voorwaarden aan warmtebedrijven, de omvang van een “warmtekavel” en de duur van de verplichting. Toewerken naar een integrale energiewet voor Gas, Electra en Warmte. Nu is de wetgeving gescheiden waardoor netwerkbedrijven geen warmtenet mogen aanleggen en exploiteren. Wens van de gemeenten is om dit wel mogelijk te maken. Hierdoor is er een betere borging van de publieke belangen. Maar ook een borging van de verbinding tussen verschillende energiesystemen die elkaar in toenemende mate gaan beïnvloeden.De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/conceptres. RES De Regionale Energiestrategie (RES) analyseert alle bovenlokale warmtebronnen en geeft inzicht in de gerealiseerde en geplande duurzaam opgewekte energie binnen een energieregio. Ook de energieregio West-Overijssel, bestaande uit 11 gemeenten, moet uiterlijk 2021 een strategie opleveren om de CO2-uitstoot terug te dringen. RSW In 2050 moeten er landelijk zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen van het aardgas worden afgehaald en van duurzame warmte zijn voorzien. Deze opgave heet de warmtetransitie. De regie voor deze warmtetransitie ligt bij gemeenten. Binnen de RES zoomt de Regionale Structuur Warmte (RSW) in op de warmtetransitie. Het heeft als doel om op regionaal niveau een overzicht te krijgen van de warmtevraag, het warmteaanbod en benodigde infrastructuur. Bij het warmteaanbod kun je denken aan duurzame bronnen als: biomassa, biogas, groen gas, geothermie (aardwarmte) en restwarmte (van bijvoorbeeld fabrieken).beeld via Youtube, Bart Jaspers Faijer (wethouder Ommen) presenteert de concept-RES samen met Marcel Blind (wethouder Olst-Wijhe).

Kennismaken?

Wij maken graag kennis met u voor vraagstukken op het gebied van een duurzame leefomgeving.

Kennismaken
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×