Samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving

Onze diensten

Buro Loo werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van een toekomstbestendige leefomgeving. We formuleren realistische ambities en vertalen die in werkbare oplossingen. Wij richten ons op drie kernactiviteiten: advisering, coördinatie en kennisontwikkeling. Wij werken voor overheden, corporaties, besturen van maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. Wij brengen ideeën tot uitvoering.

Buro Loo geeft vorm aan een toekomstbestendige leefomgeving. Door de volgende diensten:

Bekijk onze diensten

Onze succesverhalen

Het laatste nieuws

16 maart 2018
Routekaart klaar: op naar een aardgasvrij Deventer (video)

Nederland moet de komende decennia overschakelen van aardgas en andere fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. In Deventer slaan woningverhuurders, gemeente, provincie en Enexis Netbeheer de handen ineen om de (sociale) woningvoorraad te verduurzamen. Er is een routekaart ontwikkeld om te komen tot een aargasvrij Deventer.Routekaart Dat bleek woensdag 14 maart tijdens een bijeenkomst waarop een uitvoeringsagenda is vastgesteld (zie foto) door woningcorporaties Ieder1, Rentree en De Marken, Stichting Eigen Bouw, Enexis Netbeheer, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer. De uitvoeringsagenda bevat een 10 puntenplan met afspraken voor de samenwerking (zie afbeelding hiernaast). En verder een routekaart voor de Energietransitie van de (sociale) woningvoorraad van Deventer (zie afbeelding hiernaast en video verderop). Combineren Corporaties kunnen woningen goed isoleren en zuinig maken. Voor schaalvergroting is samenwerking met een leverancier van duurzame energie nodig of een opweksysteem voor duurzame energie voor de hele buurt. Door de aanpak te combineren met sociale wijkprogramma’s en groot onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente, kun je efficiënter werken en meer mogelijk maken.[embed]https://www.youtube.com/watch?v=juB1Q7TdjIA[/embed] Aan de slag De partijen beginnen bij de buurten waar de meeste winst te behalen valt; waar woningen nog niet goed geïsoleerd zijn en er al plannen liggen. Er is al een lijst met zeven concrete projecten waarvan de onderzoeksfase is gestart. Hierbij zitten onder meer Rembrandtkade, Zandweerd Zuid en Ludgeruskwartier.Wethouder Frits Rorink van de gemeente Deventer: "Er is al veel ervaring met het duurzaam maken van nieuwe en bestaande woningen. De grote uitdaging voor de komende jaren is het opschalen naar hele wijken. Daar komt veel bij kijken. Een goede samenwerking is een voorwaarde en daarom is deze uitvoeringsagenda zo van belang." Collega-wethouder Jan Jaap Kolkman vult aan: "De verduurzaming kan een upgrade zijn voor de hele wijk. Dat is niet alleen winst voor het milieu, maar ook voor de leefomgeving van mensen." Lessen Gedeputeerde Annemieke Traag (Energie, Milieu, Europa) van de provincie Overijssel wil lessen trekken uit het project in Deventer. "Om ook in de toekomst een schone en aantrekkelijke leefomgeving te bieden aan de inwoners van Overijssel, stappen we over op nieuwe energie. Eén van de belangrijkste uitdagingen uit ons programma Nieuwe Energie Overijssel is het verduurzamen van bestaande huizen. Hier wordt dertig procent van de totale energie verbruikt. We moeten samenwerken om de bestaande woningen kwalitatief beter te maken. Het gaat om een complexe operatie, omdat we het op wijkniveau gaan aanpakken. Met dit project leren we belangrijke lessen die we in andere wijken in Overijssel kunnen toepassen."Jan Peters van Enexis Netbeheer geeft aan dat de overstap naar duurzame energiebronnen ook impact heeft op het energienet. "Er zal meer integraal naar gas, elektriciteit en warmte worden gekeken. Door samen met andere partijen de regie te pakken garanderen we een betrouwbaar, veilig en betaalbaar energienet."Liesbeth van Asten geeft namens de corporaties aan dat de uitvoeringsagenda een "mooie uitdaging" is waar de corporaties voor staan. "Het lijkt onmogelijk… Tot het gedaan is!" In Deventer is één op de drie woningen een sociale huurwoning (14.000 sociale huurwoningen).Klik hier voor het referentieproject.

12 januari 2018
Buro Loo maakt Agenda BOR met unanieme steun raad Assen

Een notitie over de ‘Agenda BOR’ om het werk van de beheer teams van de gemeente Assen voor de komende jaren te structureren is in november unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.De Agenda BOR is samen met medewerkers van de gemeente geschreven door consultant Han Schreuder van Buro Loo.VerheugdPieter Gautier, opdrachtgever van de Gemeente Assen reageert verheugd op het feit dat de Agenda zo makkelijk door de gemeenteraad kwam. “Het is  stuk is zeer positief ontvangen en unaniem vastgesteld. Dat is bijzonder aangezien het gaat om complexe materie.”De opdrachtgever blikt tevreden terug op het proces waarin de Agenda BOR tot stand kwam. “Het vastgelopen proces is losgetrokken. Dit ging op een prettige manier en relatief snel, dankzij de goede begeleiding vanuit Buro Loo. Han is er in geslaagd om een helder begrijpelijk verhaal  over het beheer van de openbare ruimte te maken met duidelijke kaderstellende keuzes. Ook heeft hij mede gezorgd voor intern draagvlak voor de keuzes.”VersnellingDe geplande vervanging van openbare groen uit de Agenda werd door de raad zo positief ontvangen dat er is gevraagd om de vervanging te versnellen. Een meerderheid in de Assense raad steunde een voorstel om dit niet in tien maar in vier jaar uit te voeren. Zo verbetert de beeldkwaliteit van de stad nog sneller. Er wordt al in 2018 mee gestart.Klik hier voor dit referentieproject.

Kennismaken?

Wij maken graag kennis met u voor vraagstukken op het gebied van een duurzame leefomgeving.

Kennismaken
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×