Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving

Onze diensten

Buro Loo werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van een toekomstbestendige leefomgeving. We formuleren realistische ambities en vertalen die in werkbare oplossingen. Wij richten ons op drie kernactiviteiten: advisering, coördinatie en kennisontwikkeling. Wij werken voor overheden, corporaties, besturen van maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. Wij brengen ideeën tot uitvoering.

Buro Loo geeft vorm aan een toekomstbestendige leefomgeving. Door de volgende diensten:

Bekijk onze diensten

Onze succesverhalen

Het laatste nieuws

21 september 2018
Warmteplan wekt verwarring; wat is dat voor een document?

In het maatschappelijke en politieke debat over aardgasvrij of gasloos wonen klinkt steeds vaker de term warmteplan. Maar wat is zo'n plan nu precies? Het begrip ‘warmteplan’ kent in de praktijk twee verschillende betekenissen. Dat levert verwarring op.Een warmteplan kan duiden op:Een juridisch document, zoals omschreven in het Bouwbesluit (geïntroduceerd in het Staatsblad (Stb. 2013, 75)), dat kan worden opgesteld voor één specifiek aan te leggen warmtenet. Met het plan heeft de gemeente de mogelijkheid om een aansluiting op dat bewuste warmtenet af te dwingen totdat het geplande aantal aansluitingen is bereikt. Een dergelijk warmteplan bevat onder meer ook de mate van energiezuinigheid en het opwekkingsrendement van het aan te leggen distributienet. Het document is geldig voor 10 jaar. Dit is niet het warmteplan dat de laatste tijd steeds vaker opduikt. Een visiedocument dat vooruitblikt op hoe de warmtetransitie in een bepaald gebied (schaalniveau gemeente, regio of provincie) zal worden vormgegeven. Dit warmteplan overstijgt dus het niveau van een warmteproject of warmtenet.De laatstgenoemde soort warmteplan wordt in deze blog verder uitgewerkt. Of warmtevisie? Een concrete definitie van een dergelijk warmteplan is niet eenvoudig te vinden. In diverse officiële en minder officiële documenten staan wel omschrijvingen:In het rapport Ruimtelijke bouwstenen voor warmteplannen (I&M, 2015) wordt een warmteplan omschreven als “een samenhangend plan dat inzicht biedt in de potentie van bij voorkeur meerdere warmtebronnen (restwarmte, aardwarmte / bodemenergie, biomassa verbranding, biogas en/of zonnewarmte) en de relatie hiervan met de afnemers van die warmte. Een warmteplan kan op verschillende schaalniveaus (wijk, stad, regio) worden ingevuld. Een warmteplan biedt zo inzicht in de wijze waarop een robuust warmtenet kan ontstaan of in stand kan worden gehouden (ruimtelijk, organisatorisch en financieel).”Volgens het warmteplan van Zuid-Holland Anders Verwarmen (Zuid-Holland, 2017) is kort en definieert het plan als een document dat “de alternatieven voor aardgas uitwerkt”.In een brief aan gemeenten van 3 april 2018  (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2018) gaat het over een “planning van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Daarbij moet voor alle buurten die volgens de planning van de gemeente voor 2030 van het aardgas af gaan, bekend zijn wat het alternatief voor aardgas is.”Een andere -meer passende- term voor een warmteplan is wel een warmtevisie. Diverse gemeenten hebben al een warmtevisie geschreven.Definitie warmteplan Concluderend luidt de definitie van een warmteplan als volgt:Een visiedocument die een strategie en een planning omvat voor de transitie naar een duurzame warmtevoorziening van een bepaald gebied (op een groter schaalniveau, bijvoorbeeld een gemeente of regio).Nog meer versimpeld ligt de volgende vraag voor: hoe kunnen we onze gebouwen in de toekomst zonder aardgas maar met behulp van duurzame bronnen blijven verwarmen? Inhoud warmteplan Een warmtevisie bevat doorgaans onder meer de volgende elementen:Een analyse van de warmte /energievraag en het aanbod; Een analyse van de verschillende stakeholders en hun rollen, zoals de gemeente, energieleveranciers, netbeheerders en de potentiële warmteafnemers (bewoners). De mogelijkheden van de verschillende alternatieven voor aardgas, zoals restwarmte, aardwarmte / bodemenergie, biomassa verbranding, biogas, zonnewarmte en omgevingswarmte. De plannen rond verduurzaming en uitbreiding bestaande warmtenetten en de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten. N.B. Wij zijn van mening dat het slim is om dit te combineren met werkzaamheden in de openbare ruimte (verhardingen, rioleringen, etc.) en andere netwerken. Een planning die beschrijft wanneer en in welke volgorde regio’s of wijken van het aardgas af gaan. Plus welke warmtevoorziening daarvoor wordt gebruikt.Urgentie Het Rijk, provincies en vele gemeenten hebben ambities gesteld om binnen enkele decennia klimaat- of CO2-neutraal te zijn. Dit is nodig om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs om zo de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.Een belangrijk deel -voor veel gemeenten zo’n één derde- van de CO2-uitstoot komt van het verwarmen van gebouwen met aardgas. Hier valt dus een hoop winst te halen.Provincies en gemeenten zijn daarom aan zet. Volgens het Nationaal Energieakkoord moet elke provincie een warmteplan uitwerken. Op dit moment heeft het grootste deel van de provincies al een warmteplan vastgesteld. In het Interbestuurlijk Programma is afgesproken dat alle gemeenten in 2021 een warmteplan hebben. Aan de slag De adviseurs van Buro Loo willen hun vakmanschap inzetten om gemeenten te helpen bij het maken van een warmtevisie. Weg verwarring. En gauw aan de slag! Want klimaatverandering wacht niet.Wilt u meer weten over warmteplannen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen neem dan contact met ons op per email info@buroloo.nl of bel naar 055 2000 253.Bekijk ook ons project Uitvoeringsagenda Aardgasvrij Deventer.

18 juli 2018
Wij zoeken nieuwe collega’s

Buro Loo is op zoek naar versterking van ons team adviseurs/projectmanagers. Ons jonge adviesbureau groeit en wil graag uitbreiden met een adviseur duurzame bouw en gebiedsontwikkeling. Kom jij ons bedrijf mee helpen opbouwen?! Wie wij zijn Buro Loo bestaat sinds oktober 2016. Met drive en passie werken wij samen met onze partners aan het ontwikkelen en onderhouden van een toekomstbestendige leefomgeving. Wie wij zoeken Wij zijn op zoek naar iemand die enthousiast is, ervaring heeft met het begeleiden van projecten maar zelf ook weet waar het inhoudelijk over gaat. Zelfstandigheid en het werken in teamverband is essentieel in ons vak. Je wordt direct ingezet bij lopende projecten. Tegelijk doen we veel aan kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Wij vragen van jou:Een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in een technische richting; Minstens 5 jaar werkervaring in de bouw, vastgoed en/of gebiedsontwikkeling; Ervaring als projectmanager / adviseur voor de overheid en/of de private sector; Gewend aan het werken aan (complexe) projecten met veel stakeholders, wat blijkt uit relevante referentieprojecten; Een aantoonbare affiniteit met duurzaamheid en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.Wat wij bieden Mooi en inspirerend werk. Een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden, 30 vakantiedagen, bonusregeling bij het behalen van je doelen en het werken in een jong en dynamisch team. Daarnaast uiteraard een marktconform salaris en een uitdagende functie met de nodige doorgroeimogelijkheden. Sollicitatie Spreekt deze vacature jou aan en voldoe jij aan het profiel? Stuur dan gerust je CV op naar info@buroloo.nl of neem contact op met Machiel of Han, want dan kunnen we je uitnodigen voor een gesprek.

6 juli 2018
“Overheid, benut de energie van de burger bij transities”

Eerste Buro Loo-dag een succes...Overheden kunnen de energie van ‘onderop’, van de burger, vaker en beter benutten. Zeker met het oog op de enorme transitieopgaven in de komende decennia. Het inzetten van de energie van bewoners vergt een andere aanpak, een nieuwe sturing van gemeenten.Dat betoogde prof. dr. Arwin van Buuren, bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit op donderdag 21 juni, tijdens de eerste Buro Loo-dag in Apeldoorn. “Er zijn diverse raakvlakken tussen mijn onderzoek en het werk voor een toekomstbestendige leefomgeving waar Buro Loo zich op richt.” Als gastspreker op de Buro Loo-dag ging hij juist op die raakvlakken in. Vadertje Staat, vadertje Drees In zijn betoog “De energieke samenleving aan zet” schetste Van Buuren hoe de overheid in Nederland in het verleden een grote rol vervulde bij projecten. Als voorbeelden noemde hij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de Deltawerken na de Watersnoodramp in 1953 en de uitbouw van de welvaartsstaat. Minister-president Willem Drees was hier het toonbeeld van: “Men sprak van vadertje Staat, vadertje Drees.”Volgens Van Buuren hadden deze opgaven een aantal dingen gemeen. “Er was in de samenleving een breed gevoel van urgentie en consensus over het doel en motief bij dergelijke opgaven. Daarnaast voelde de overheid zich ook verantwoordelijk en werd haar handelen als legitiem ervaren. Verder had de overheid ook de middelen om dit te doen.” Maatschappij in transitie Van Buuren geeft aan dat deze manier van sturing verandert. “De maatschappij is in transitie. Het gaat van een ‘big government’ naar een ‘big society’. Deze verandering vindt plaats omdat het moet: de legitimiteit van het overheidshandelen staat bij veel burgers ter discussie.”De samenleving neemt zelf het heft in handen. “Ze is zelforganiserend geworden.” Als voorbeeld noemde Van Buuren de Friese plaats Holwerd. Waar burgers het initiatief hebben genomen om de krimp en verpaupering in het dorp tegen te gaan. “Ze willen Holwerd aan Zee worden, daarmee stelden ze in feite een dijkdoorbraak voor. De inwoners zijn enthousiast voor hun eigen idee en willen hun plaats op de kaart zetten en de gebiedseconomie stimuleren.”Van Buuren tekende de trend met nog meer voorbeelden. Zoals een bibliotheek in Rotterdam die moest sluiten vanwege bezuinigingen. Bewoners namen de zaak over. Of meer gerelateerd aan het werk van Buro Loo: energie- en gebiedscoöperaties die zich niet alleen meer bezig houden met het opwekken van duurzame energie, maar ook met voedselvoorziening in de wijk, het creëren van een prettige woonomgeving of de klimaatbestendigheid van het gebied.Tekst gaat onder de fotoserie verder. Klik op een foto om deze te vergroten.[gallery columns="4" ids="1003,1004,1005,1006,1033,1009,1034,1011,1013,1035,1015,1016,1017,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025"] Eigen leefwereld De logica van de energieke samenleving is een andere dan de logica van de overheid, legde de hoogleraar bestuurskunde uit. “Ze kijken uit een ander perspectief naar de stad en naar de opgave die de overheid heeft. Ze doen dat vanuit hun eigen leefwereld. Als de overheid het over groen heeft, gaat het als snel over beheerkosten. Terwijl een bewoner kan denken dat het een mooie plek is om groenten te verbouwen.”De overheid speelt meer en meer in op de zelforganisatie van de samenleving. Uitnodigend bestuur heet dat, vertelt Van Buuren. Deze nieuwe vorm van sturing vraagt wel om een omslag in denken. “Daarbij treedt de overheid niet zozeer terug, maar eerder opzij. Ze maakt het mogelijk dat burgers initiatieven ontplooien.” Bij uitnodigend bestuur hoort ook dat de overheid haar assets (bezittingen) beschikbaar stelt aan de samenleving. Sociale innovatie Met het oog op de grote transitieopgaven waarvoor gemeenten zich gesteld zien, gaat het er om de energie die bij de burger aanwezig is te mobiliseren. “De echte innovatie is dan ook een sociale innovatie. Hoe kunnen we bij dergelijke opgaven samenwerken met alle partijen?”Als bewoners eenmaal betrokken zijn, is het aantal issues en problemen dat ze aan kunnen pakken in principe onbegrensd. Van Buuren: “Energietransitie zou dan wel eens een vliegwiel kunnen zijn om andere achterstand in de wijk aan te pakken. Tenminste, als je het aandurft om de burgers achter het stuur te zetten.”Vanwege de kansen die de energieke samenleving biedt, pleit de hoogleraar voor een brede blik bij de huidige transitieopgaven. “Er moet niet eenzijdig ingezet worden op een thema als energie, maar er moet breder gekeken worden. Dan krijg je de echt integrale oplossingen. Want zo wordt de wereld niet alleen duurzamer, maar ook een stuk socialer.”Tekst loopt door onder de foto.Discussie: Overheid focust te veel op cijfers en te weinig op het hoeNa de lezing ontspon zich nog een enthousiaste discussie. Zo kwam de vraag wat je moet doen bij wijken zonder burgers met zelforganiserend vermogen. In dat geval moet de overheid meehelpen bij het organiseren van dergelijke initiatieven, aldus Van Buuren.De aanwezigen kwamen naar aanleiding van de lezing tot de conclusie dat de overheid zich te veel focust op de doelen, vaak uitgedrukt in percentages (bijv. terug te dringen CO2-uitstoot). Terwijl de manier waarop die doelen worden gehaald -zoals door initiatieven uit de samenleving-, minstens zo belangrijk is. De oproep aan de politiek was dan ook zich minder te richten op concrete, smart-geformuleerde doelen en meer op de kansen die het nadenken over het ‘hoe’ biedt.Van Buuren noemde nog een sprekend voorbeeld van de aanpak van criminaliteit door stadmariniers in Rotterdam. Deze gingen de wijk in om het gesprek aan te gaan met de bewoners. Het bevorderde de sociale cohesie van binnenuit. “Zoiets is niet goed in cijfers uit te drukken, maar kan wel effectief zijn. Het is net zoals bij een ijsschots. Je kunt het deel dat boven water zit, gaan zitten afbikken. Maar je kunt ook de temperatuur van het water om de ijsschots opwarmen om het probleem aan te pakken. Die stadmarinier verhoogde als het ware de temperatuur in de wijk.”Buro Loo-dag De Buro Loo-dag is een initiatief van het jonge adviesbureau Buro Loo. De dag stond in het teken van inspiratie en klantcontacten. Naast de lezing van Van Buuren blikten de oprichters van het bedrijf, Han Schreuder en Machiel Karels, terug op de afgelopen anderhalf jaar ondernemerschap. Ze deelden hun drijfveren om samen met anderen te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving.Ook was er nog een netwerkspel naar aanleiding van de principes van het Rijnlands samenwerken (Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen). Alle aanwezigen gingen naar huis met een boekje over het Rijnlandse model.Schreuder en Karels gaven de aanwezigen nog een inkijkje in enkele ‘trotsprojecten’ van Buro Loo. Zoals:Verduurzaming gemeentegebouwen Eindhoven; Fossielvrij en betaalbaar wonen Deventer; Duurzame gebiedsontwikkeling Lansingerland; 351 gezonde scholen Amsterdam; Duurzaamheidsmanagement Food Center Amsterdam.

Kennismaken?

Wij maken graag kennis met u voor vraagstukken op het gebied van een duurzame leefomgeving.

Kennismaken
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×