Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving

Onze diensten

Buro Loo werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van een toekomstbestendige leefomgeving. We formuleren realistische ambities en vertalen die in werkbare oplossingen. Wij richten ons op drie kernactiviteiten: advisering, coördinatie en kennisontwikkeling. Wij werken voor overheden, corporaties, besturen van maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. Wij brengen ideeën tot uitvoering.

Buro Loo geeft vorm aan een toekomstbestendige leefomgeving. Door de volgende diensten:

Bekijk onze diensten

Onze succesverhalen

Het laatste nieuws

1 april 2019
Sprintsessies Warmtetransitievisie in Overijssel van start

De 4 gemeenten in Noord-Oost Twente (Losser, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal) hebben als eerste gemeenten in de Provincie Overijssel een Sprintsessie Warmtevisie gehad. “Noordoost Twente heeft tijdens een tweedaagse sprintsessie een flinke stap gezet om duidelijkheid te geven rondom het gefaseerd van aardgas afgaan in onze regio. Waarbij uiteraard aandacht is voor de technische haalbaarheid, kosten en handelingsperspectief voor onze inwoners”, vinden de vier duurzaamheidswethouders Ursula Bekhuis (Tubbergen), Ben Blokhuis (Dinkelland), Evelien Zinkweg (Oldenzaal) en Marcel Wildschut (Losser). “Er moet nog veel werk worden verzet, maar samen met alle partijen die hebben meegedacht hebben we er vertrouwen in dat het kan!” Lees hier meer over de Noordoost Twentse Warmtevisie.Concept transitievisie warmte door sprintsessiesEen team professionals van Buro Loo,  DWA en Tauw verzorgen samen tweedaagse sprintsessies voor gemeenten in de provincie Overijssel. Het doel van deze tweedaagse is het creëren van de bouwstenen voor een transitievisie warmte. Deze sprintsessies worden door het programma Nieuwe Energie Overijssel aan alle gemeentes aangeboden en leveren ook input voor de provinciale Regionale Energiestrategie (RES).Opzet tweedaagseIn twee intensieve dagen werken we met verschillende buurgemeenten aan een eerste opzet voor de warmtetransitievisie. Hierbij zijn naast een brede groep professionals afkomstig uit de gemeentelijke organisatie, ook andere partijen waaronder woningbouwcorporaties en energieleveranciers aanwezig. De aanwezigen gaan tijdens de sessies (begeleid) zelf aan de slag. De eerste ochtend worden ze volledig bijgepraat over alternatieven voor aardgas. In de middag maken de deelnemers de bouwstenen voor de transitievisie warmte. ’s Avonds presenteren ze die aan raadsleden en andere stakeholders. Aan de hand van hun reacties, opmerkingen en vragen wordt de transitievisie warmte de tweede dag in concept opgesteld. Het voordeel van deze aanpak is dat de uiteindelijke uitkomst door alle aanwezigen gedragen wordt en iedereen zich ook verantwoordelijk voelt voor het vervolg.Buro Loo heeft meegedacht over de opzet van de tweedaagse, verzorgde een inhoudelijke pitch over de alternatieven voor aardgas en begeleidde het proces in de werkgroepen om te komen tot afgewogen keuzes.Artikel in VNGOver dit geslaagde experiment is een uitvoerig artikel verschenen in VNG magazine: dat stuk kunt u hier nalezen.Meer informatieWilt u ook een sprintsessie voor uw gemeente? Neem dan contact op met Han Schreuder. Hij is te bereiken op (06) 3083 8018 of schreuder@buroloo.nl.

8 februari 2019
Duurzame visies voor woongebied Bosrijk in Eindhoven beoordeeld

Bij de ontwikkeling van woonwijk Bosrijk in Eindhoven staat duurzaamheid op één. Om dat te garanderen beoordeelde Buro Loo ingediende visies op diverse duurzaamheidsthema’s. Bosrijk Bosrijk is een uniek woongebied binnen het woon/-werkgebied Meerhoven. De gemeente Eindhoven zet voor Bosrijk in op een combinatie van bijzondere ruimtelijke en architectonische kwaliteit én duurzaam wonen. Voorwaarde hierbij is dat de bestaande kwaliteit van het groene landschappelijke gebied wordt beschermd en zelfs wordt versterkt.Voor partijen die inschrijven voor de ontwikkeling van woonvelden (zogenaamde clusters) ligt de lat dan ook hoog: duurzaam wonen moet verder gaan dan energieneutraal en aardgasloos.Als Buro Loo zijn we betrokken geweest bij het beoordelen van het thema duurzaamheid in de selectie- en gunningsprocedure van ingediende visies voor drie van deze clusters. Selectie- en gunningsprocedure Voor de ontwikkeling van deze clusters was veel animo. Dit bleek uit het aantal ingediende visies: respectievelijk 27, 26 en 6 inschrijvingen voor clusters waar het maximaal aantal te ontwikkelen grondgebonden woningen lag op 50 (oppervlakte 1,2 ha.), 40 (oppervlakte 1,2 ha.) en 3 (oppervlakte 205 m2).Tijdens de selectieprocedure zijn deze visies ten eerste beoordeeld op de volgende uitsluitingsgronden:aardgasloos bouwen; concreet invulling geven aan het beschermen van bestaand groen tijdens het bouwprocesDaarna zijn binnen het “team duurzaamheid” punten toegekend aan de volgende duurzaamheidsthema’s:materiaalkeuze; voorkomen van wateroverlast en hittestress; koppeling, balans en vergroten van biodiversiteit; duurzame mobiliteit; gezondheid, comfort en toekomstbestendigheid; sociale impact en zichtbaarheid.In de gunningsprocedure zijn de visies nogmaals beoordeeld op basis van dezelfde duurzaamheidscriteria. Hierbij zijn ook adviezen van huidige bewoners van Bosrijk meegenomen. In combinatie met scores voor ruimtelijke kwaliteit en het grondbod is er per cluster een winnaar uitgekomen. De ontwikkeling van de drie clusters start eind 2019. Innovatieve ideeën Enkele innovatieve manieren waarop in het winnende plan van cluster 18 (BPD/Sprangers) invulling is gegeven aan de duurzaamheidsthema’s, zijn: Biodiversiteit en waterEen uitgebreide analyse van de toe te passen bloemen- en bomensoorten. Voor de bloemen is gekozen voor een soortenrijkdom die past bij verschillende gradiënten binnen het gebied: een lage natte zone, een filterzone (filtering grijs water), een hellingzone en een hoge droge zone. Voor de bomen is zoveel mogelijk gekozen voor behoud van bestaande bomen en het toevoegen van nieuwe bomen. Dit zijn bijpassende, inheemse soorten. De hoge en slanke vorm van de woningen zorgt ervoor dat het landschap voldoende ruimte krijgt. Water, energie en zichtbaarheid Waterbuffering heeft plaats op daken en onder de gebouwen. Als er zonne-energie beschikbaar is, wordt water opgepompt in een watertoren. Bij energievraag kan deze hoogte-energie weer worden ingezet. Een groene filterzone zuivert water op eigen terrein. Inpassing, biodiversiteit en zichtbaarheid Door spiegeling versmelt het gebouw met de natuur. Een binnentuin versterkt de biodiversiteit voor onder meer insecten en vlinders. In de wanden aan deze tuin worden insectenhotels geplaatst. Meer in het vat In 2019 worden nog 2 clusters gerealiseerd. Hier zal Buro Loo opnieuw een bijdrage aan leveren voor de beoordeling van de in te dienen plannen op het thema duurzaamheid.beeld hoofdfoto Zuiver (BPD-Sprangers)

11 januari 2019
Nieuwe eisen: NOM tóch duurzamer dan broertje BENG?

BENG leek het veelbelovende broertje te worden van NOM. Tot in november de nieuwe eisen rond energie voor de bouw werden gepresenteerd. Wat blijkt? De duurzaamheid van de eisen is sterk verwaterd.Dit geldt met name voor het eerste BENG-criterium om woningen met een lage energiebehoefte te realiseren. De energieconsumptie hoeft geen 25 maar 70 kWh/m2 te zijn, bijna een verdrievoudiging. Aan deze eis voldoe je makkelijk met een woning met een EPC van 0,4 door installatie van een warmtepomp. Dat BENG zich niet meer onderscheidt van NOM, wordt inzichtelijk met de Trias Energetica.Donderdag reageerde de minister op kritische kamervragen naar aanleiding van een artikel "Experts boos over soepeler BENG-eisen".Trias Energetica De Trias Energetica is een strategie om in drie stappen een energiezuinig ontwerp te realiseren. Deze zijn als volgt:Beperk de energievraag van de woning. Maak maximaal gebruik van duurzame energie. Maak -als het niet anders kan- zo efficiënt en schoon mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen.NOM Hoe scoort NOM als je deze langs de lat van de Trias Energetica legt? Een NOM-woning is energieneutraal. Dat wil zeggen dat alle energievraag op jaarbasis wordt gecompenseerd met zelfopgewekte, duurzame energie (bijvoorbeeld met zonnepanelen). De focus voor een NOM-woning ligt daarmee logischerwijs eerder bij stap 2 dan bij stap 1. Daarmee zegt “energieneutraal” of “NOM” lang niet alles over de duurzaamheid van een gebouw zelf. Een energieverslindend gebouw kan namelijk best energieneutraal zijn, als er maar voldoende zonnepanelen worden geïnstalleerd. Het mag duidelijk zijn dat dát natuurlijk niet de bedoeling is. Voorlopige BENG-eisen De genoemde beperking van de indirecte focus op stap 2 door NOM leek met de introductie van BENG in 2015 te worden getackeld. Waar NOM ingaat op stap 2 van de Trias Energetica, legt BENG eisen op aan alle drie de stappen. De eerste eis van BENG is gericht op het beperken van de energiebehoefte. Het voorgenomen eerste BENG-criterium voor de woningbouw eiste een maximale energiebehoefte van 25 kWh/m2. Om daar aan te voldoen zou om te beginnen een compacte gebouwvorm, goede gebouwisolatie en een optimale dak-oriëntatie ten opzichte van de zon nodig zijn (zie praktijkvoorbeeld Meerpolder onder). Definitieve BENG-eisen Nu de nieuwe BENG-eisen op het NEN-congres zijn gepubliceerd blijken de die eisen sterk te zijn bijgesteld. Een maximale energiebehoefte van 75 kWh/m2 in combinatie met de andere twee BENG-eisen komt in praktijk neer op het handhaven van de huidige EPC 0,4 eis voor woningbouw. Het realiseren van een BENG-woning is daarmee niet zo duurzaam als het lijkt: een relatief hoge energiebehoefte die voor woningen ook nog eens voor meer dan de helft gedekt wordt door fossiele brandstoffen. De derde BENG-eis gaat er immers van uit dat nog 60 procent van de energieconsumptie uit fossiele bron mag komen.Conclusie: NOM blijft hiermee duurzamer en veel ambitieuzer dan broertje BENG. Een BENG-woning zal altijd méér fossiele brandstof gebruiken dan een NOM-woning. Terug naar NOM en de Trias Stuur dus op NOM, maar doe dat altijd op basis van de Trias Energetica. Bij het invullen van NOM op de eigen kavel wordt indirect sturing gegeven aan de invulling van stap 1, maar hier moet beter op gestuurd worden. Hoe beter hierop gestuurd wordt, hoe minder installaties nodig zijn voor het invullen van stap 2 en hoe haalbaarder het invullen van stap 3 wordt. Een aanvullend aandachtspunt is hierbij de betaalbaarheid van NOM wanneer de salderingsregeling versobert. Stuur dus voor nieuwbouw op een elektrische infrastructuur in de woning die voorbereid is op elektriciteitsopslag van duurzame elektriciteit vóór de meter.Dus NOM voor de meter en op basis van Trias Energetica: zo wordt niet alleen het milieu ontlast, maar ook de gebruiker. Want goede isolatie zorgt voor minder installaties, meer comfort en daardoor een tevreden gebruiker.Dit is eerste deel van een tweeluik over de relatie tussen NOM en BENG. Deel 1 beschouwt deze relatie energetisch. Hierbij is het effect van milieubelasting ten gevolge van materiaalgebruik niet meegenomen. Want het produceren van zonnecellen en isolatiemateriaal kost ook energie. En wat te denken van de milieubelasting bij de productie en de delving van de zeldzame materialen die nodig zijn voor PV-panelen? Hierover meer in deel 2 over de relatie tussen NOM en BENG qua materiaalgebruik.Casus Meerpolder [caption id="attachment_1327" align="aligncenter" width="900"] NOM-woningen in Meerpolder. beeld Houweling Architecten[/caption]Afgelopen jaar heeft Buro Loo voor de gemeente Lansingerland haalbaarheid van BENG onderzocht voor grondgebonden woningen in de te ontwikkelen wijk Meerpolder.Deze haalbaarheid is onderzocht ten opzichte van gasloze grondgebonden referentiewoningen met een EPC van 0,4[1]. Aan de hand van maatregelenpakketten is inzichtelijk gemaakt hoe aan BENG kan worden voldaan.De referentiewoning is nu vergelijkbaar met een woning die voldoet aan de bijgestelde BENG-eisen. Met de kennis van nu is met deze studie dus bepaald welke extra maatregelen nodig zijn voor een woning die voldoet aan de voormalige vs. de huidige BENG-eisen. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.  Voormalige BENG-eisen (compactere woning[2]) Huidige BENG-eisenRc waarden dak/gevel/vloer Rij- en vrijstaand: 9,0 / 7,0 / 5,0 m2 K/W Hoekwoning: 12,0 / 10,0 / 10,0 m2 K/W 6,0 / 4,5 / 3,5 m2 K/WU-waarden ramen 1,0 W/m2K 1,3 W/m2KLuchtdichtheid, Qv10 0,15 dm3/s/m2 0,625 dm3/s/m2Ventilatie Mechanische ventilatie, centraal Rij- en hoekwoning: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, centraal Vrijstaand: mechanische ventilatieWarmte-opwekking en -afgifte Combi warmtepomp o.b.v. bodem i.c.m. vloerverwarming Combi warmtepomp o.b.v. bodem i.c.m. vloerverwarmingKoeling Ja, o.b.v. warmtepomp Geen, alleen vrije koeling voor vrijstaande woningZon PV 0 – 6 m2 0 m2Meerkosten €5.200 - > €20.000 Referentie[1] Het gaat om een standaard rijtjeswoning en een hoekwoning met beukmaat 5,4 m en een GBO van 150 m2 en een vrijstaande woning met beukmaat 6,8 m en een GBO van 170 m2.[2] Het GBO van de hoekwoning en de vrijstaande woning is hiervoor aangepast naar resp. 100 m2 en 146 m2.

Kennismaken?

Wij maken graag kennis met u voor vraagstukken op het gebied van een duurzame leefomgeving.

Kennismaken
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×