Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Samenwerken aan een toekomstbestendige leefomgeving

Onze diensten

Buro Loo werkt aan het ontwikkelen en onderhouden van een toekomstbestendige leefomgeving. We formuleren realistische ambities en vertalen die in werkbare oplossingen. Wij richten ons op drie kernactiviteiten: advisering, coördinatie en kennisontwikkeling. Wij werken voor overheden, corporaties, besturen van maatschappelijke organisaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. Wij brengen ideeën tot uitvoering.

Buro Loo geeft vorm aan een toekomstbestendige leefomgeving. Door de volgende diensten:

Bekijk onze diensten

Onze succesverhalen

Het laatste nieuws

Duurzame appartementen Lansingerland 4 mei 2020
Duurzame appartementen in Lansingerland

Voor de realisatie van een appartementencomplex op de hoek Randweg-West en Noorderparklaan in Parkzoom 4 (Bergschenhoek) is een definitieve gunning verleend aan Hermes Project uit Berkel en Rodenrijs met Wubben.Chan Architecten uit Naaldwijk. Zij hebben met hun duurzame inschrijving de aanbesteding gewonnen die de Gemeente Lansingerland heeft uitgeschreven.Buro Loo helpt Lansingerland om duurzaamheidsambities te realiseren In deze aanbesteding was er een bescheiden, maar cruciale rol voor Buro Loo weggelegd. Namens de gemeente werden door ons namelijk de duurzame selectie- en gunningscriteria in de aanbestedingsleidraad opgesteld en vervolgens ook de inschrijvingen beoordeeld. Er volgt later nog een verificatie van de plannen tijdens de realisatie.In dit project hebben wij gefocust op een viertal speerpunten met minimumeisen, waarvan in de verschillende fasen van het project (ontwerp, realisatie en exploitatie) moest worden aangetoond dat deze zijn (of worden) behaald. Hiervoor werden richtlijnen aan de uitvraag toegevoegd voor de toetsing. De speerpunten zijn:het wordt 'een-nul-op-de-meter' gebouw (energie); een toekomstbestendige bouw (dit betekent onder andere dat drager en inbouw gescheiden dienen te worden, het thermische comfort en daglicht geborgd moet worden); het gebruik van duurzame (circulaire) bouwmaterialen; (compensatiesteen voor alle kalkzandsteenwanden, organische isolatie (cellulose), ballustrades van gerecycled metaal, circulaire  kanaalplaatvloeren, betonproducten met Beton Bewust-CSC label en houtproducten met FSC label. De binnenwanden worden uitgevoerd in HSB) klimaatadaptatie. (w.o. het bufferen van hemelwater )Wij wensen Hermes Project uit Berkel en Rodenrijs succes met de verdere uitwerking en realisatie van het plan.

1 mei 2020
RSW: Sterke onbalans tussen warmtevraag en -aanbod in West-Overijssel

Energieregio West-Overijssel presenteerde eind april haar concept-RES. Buro Loo droeg bij aan deze RES door het deel over de warmtetransitie op te stellen. Daaruit bleek onder meer dat er een onbalans is tussen de lokale warmtevraag en het aanbod van duurzame warmtebronnen in West-Overijssel. West-Overijssel In de 11 gemeenten van West-Overijssel is de totale verwachte warmtevraag van de gebouwde omgeving in 2030 12,3 PJ. Het duurzame warmte-aanbod ligt op 28,8 PJ. Met name de theoretische potentie voor geothermie is in bepaalde gemeenten fors, al liggen er daar nog flinke uitdagingen.Uit de eerste analyse voor de Regionale Energiestrategie (RES) van West-Overijssel blijkt het volgende:Er is een sterke onbalans tussen de lokale warmtevraag en het warmte-aanbod. In Deventer, Dalfsen, Hardenberg en Raalte is er een (zeer) beperkt aanbod. In Zwartewaterland en Kampen is er mogelijk juist fors meer aanbod dan vraag (zie ook grafiek). Er is weinig grootschalige restwarmte van industrie beschikbaar; Mogelijk kunnen drie gemeenten in Overijssel (Zwartewaterland, Kampen en Zwolle) gebruik maken van geothermie; Er is veel potentie voor duurzame gassen: beschikbaar biomassa kan worden omgezet in biogas of groengas; Inzetten op het beperken van de warmtevraag (energiebesparing) is zeer belangrijk.Vraagstukken Uit de analyse voor de warmtetransitie kwamen ook een aantal randvoorwaarden en vraagstukken naar voren om te agenderen op nationaal niveau:Voor geothermie dient een instrumentarium te worden ontwikkeld om lokaal en regionaal regie te kunnen nemen op het gebruik van de ondergrond en de plaatsing en verdeling van de warmte. Voor biogas en groengas moet duidelijkheid komen over welke beslissingsbevoegdheid en regie provincie en gemeenten hebben/krijgen rondom de lokale inzet van bio- en groengas. Er moeten extra middelen komen voor professionalisering van energieloketten. Duidelijkheid over het beleid van het Rijk is nodig rondom organisatie regionale (publieke) warmtebedrijven (bevoegdheden, investeringsruimte, kostendekking). Er moeten passende financiering en/of financiële arrangementen voor regionale warmtevraagstukken komen. Wetgeving (met name Warmtewet 2.0) dient te worden aangepast. Vanuit het belang van de gemeente en provincie (om te zorgen voor de eigen inwoners) is er een aantal zaken die in de komende tijd goed verankerd moeten worden in deze nieuwe wetgeving en waarover gesprekken plaatsvinden met de Rijksoverheid. Dit betreft:Voldoende ruimte bij de aanwijzingsbevoegdheid (geen regie zonder een toereikend handelingsperspectief). Cruciaal daarbij is het stellen van lokale voorwaarden aan warmtebedrijven, de omvang van een “warmtekavel” en de duur van de verplichting. Toewerken naar een integrale energiewet voor Gas, Electra en Warmte. Nu is de wetgeving gescheiden waardoor netwerkbedrijven geen warmtenet mogen aanleggen en exploiteren. Wens van de gemeenten is om dit wel mogelijk te maken. Hierdoor is er een betere borging van de publieke belangen. Maar ook een borging van de verbinding tussen verschillende energiesystemen die elkaar in toenemende mate gaan beïnvloeden.De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op www.reswestoverijssel.nl/conceptres. RES De Regionale Energiestrategie (RES) analyseert alle bovenlokale warmtebronnen en geeft inzicht in de gerealiseerde en geplande duurzaam opgewekte energie binnen een energieregio. Ook de energieregio West-Overijssel, bestaande uit 11 gemeenten, moet uiterlijk 2021 een strategie opleveren om de CO2-uitstoot terug te dringen. RSW In 2050 moeten er landelijk zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen van het aardgas worden afgehaald en van duurzame warmte zijn voorzien. Deze opgave heet de warmtetransitie. De regie voor deze warmtetransitie ligt bij gemeenten. Binnen de RES zoomt de Regionale Structuur Warmte (RSW) in op de warmtetransitie. Het heeft als doel om op regionaal niveau een overzicht te krijgen van de warmtevraag, het warmteaanbod en benodigde infrastructuur. Bij het warmteaanbod kun je denken aan duurzame bronnen als: biomassa, biogas, groen gas, geothermie (aardwarmte) en restwarmte (van bijvoorbeeld fabrieken).beeld via Youtube, Bart Jaspers Faijer (wethouder Ommen) presenteert de concept-RES samen met Marcel Blind (wethouder Olst-Wijhe).

21 februari 2020
Trots op tweede plek voor ontwikkeling VDMA-terrein Eindhoven

In het centrum van Eindhoven ligt het VDMA-terrein van ruim 18.000 m2 groot. Een bijzondere en historische plek in de stad, want op het VDMA terrein staan twee iconische gebouwen. Allereerst de Luciferfabriek, waar Eindhoven onder meer zijn bijnaam ‘Lichtstad’ aan ontleent, en daarnaast de Zusterflat uit de naoorlogse tijd die de wederopbouw van de stad markeert. Ook grenst het gebied aan het ‘landschap’ van de rivier de Dommel. Vanuit de gemeente Eindhoven ligt er de opgave om dit gebied te verkopen en te herontwikkelen tot een bruisend gebied. In de afgelopen twee jaar heeft het team* van ”MOOI ontwikkelt” en ABC Vastgoed hier hard aan gewerkt. De duurzame invulling van het plan kwam tot stand dankzij de expertise van Buro Loo. We lieten twintig consortia achter ons in de race om het winnende ontwerp voor het VDMA-terrein (Van der Meulen Ansems). Ondanks dat we op de tweede plaats zijn geëindigd, zijn we trots op het resultaat en op het hele team! Daarom geven we graag een inkijkje in het plan.Binnen de duurzame invulling van het VDMA-terrein is gekozen voor drie typerende aspecten: radicaal groen, de kracht van de natuur en duurzaam wonen.Radicaal groen Zowel de openbare ruimte, gevels en daken worden radicaal begroeid met gevarieerde beplanting en vormen samen een groene leeflaag op het terrein. Hier steken de vier contrasterende hoogbouwelementen bovenuit met hun markante uiterlijk, waarvan de roofscraper, het horizontaal georiënteerde icoon als ‘wolk’ boven de zusterflat hangt. Een uitnodigende trap verbindt het openbaar groen van het maaiveld met de collectieve dakterrassen bovenop de Zusterflat, de Luciferfabriek en de roofscraper. Het vele groen draagt in grote mate bij aan een prettige en gezonde plek om te verblijven. Daarnaast zorgt het voor verkoeling, opname van fijnstof en in combinatie met de polderdaken een vertraagde opname van regenwater in het gebied.De kracht van de natuur Ook op andere manieren maken we gebruik van de kracht van de natuur. Ten eerste om energie op te wekken: op de daken en gevels van alle hoogbouwelementen liggen (high-end) zonnepanelen. Bovenop de hoogste toren wordt zowel zonne- als windenergie opgewekt met de PowerNest.Ten tweede wordt al het afvalwater van VDMA gezuiverd in de biomakery, een kas met subtropische waterplanten. Micro-organismen groeien op de wortels en zuiveren het water. Het gezuiverde water wordt vervolgens afgewaterd in de Dommel. Hiermee wordt het rioolsysteem ontlast en wordt ook een nieuwe blauwe verbinding gelegd in de stad.Duurzaam wonen In het plan is ongeveer 75.000 m2 aan bebouwing opgenomen, waarvan zo’n 55.000 m2 aan woningbouw. De rest van het plan bestaat uit werkruimtes, winkels, horeca, een mobiliteitshub en ruimte voor parkeren. Dat alles voor Eindhovenaren met een verschillende beurs; van tijdelijke studentenwoningen tot vrije sector koopwoningen. Ook worden er co-living en long-stay woonplekken gerealiseerd. Talenten kunnen hier groeien en dankzij de prachtige woonomgeving hebben ze een reden om te blijven. In het plan komt techniek, design en kennis -typisch Eindhovens- samen. Talentontwikkeling wordt gestimuleerd door samenwerking met onderwijs, jongerenwerk en een start-up accelerator.VDMA is een plek om te verblijven. Dit komt niet alleen tot uiting in de openbare dakterrassen, collectieve tuinen en de publieke ruimtes, maar ook in de mobiliteitshub. In deze hub wordt gedeeld elektrisch vervoer gefaciliteerd en is een grote openbare fietsenstalling. Het verkeer van en naar VDMA wordt vanuit hier geregeld, zodat het gebied zelf autoluw kan blijven.Al met al vinden wij als Buro Loo het een prachtig plan dat laat zien tot wat we –samen met de natuur– in staat zijn!*Binnen het team werkten we met plezier samen met: ABC Nova, ABC Vastgoed, MOOI ontwikkelt, Buro Harro, bureau marco.broekman, Civic architects, Braaksma & Roos, VenhoevenCS, Morgenmakers, Move Mobility, ABT, Erna van Holland COB-WEB advies, Iris advies, Total cost, Weebers Vastgoed Advocaten en HeyheydeHaas.

Kennismaken?

Wij maken graag kennis met u voor vraagstukken op het gebied van een duurzame leefomgeving.

Kennismaken
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×