Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Buro Loo - Nota Kapitaalgoederen

Nota Kapitaalgoederen

Een jaarlijks verplicht onderdeel van de gemeentebegroting is de paragraaf kapitaalgoederen. In deze paragraaf zijn uitgangspunten opgenomen voor het in stand houden van de kapitaalgoederen. Van de kapitaalgoederen wordt aangegeven wat het beleidskader is, welke (financiële) consequenties en risico’s daaruit voortvloeien en hoe die zijn vertaald in de begroting. Door de paragraaf kapitaalgoederen krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om kaders te stellen voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en haar controlerende taak uit te voeren. Om echter te voorkomen dat dit jaarlijks wijzigt wordt door o.m. de commissie BBV geadviseerd om een Nota Kapitaalgoederen op te stellen met een langere looptijd.

De gemeente Borne heeft in 2011 voor het eerst een Nota Kapitaalgoederen opgesteld, die ook is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Borne. De nota gaf inzicht in de actuele stand van zaken met betrekking tot het beheer en onderhoud van de verschillende onderdelen van de buitenruimte.  Per kapitaalgoed is een beschrijving opgenomen van de omvang van het areaal, de actuele staat, het onderhoudsniveau, het achterstallig onderhoud en de eventuele risico’s. Uit de nota is duidelijke naar voren gekomen dat het budget in 2011 niet toereikend was om alle gesignaleerde achterstanden en risico’s weg te werken. Aanvullend is daarom in 2012 een Plan van Aanpak Kapitaalgoederen opgesteld. In dit plan van aanpak is uitgewerkt welke elementen uit de Nota Kapitaalgoederen absoluut moeten worden opgenomen in de gemeentebegroting en het meerjarenperspectief (2012 – 2016). Hierbij is ook aangegeven hoeveel financiële middelen daarvoor benodigd zijn, wanneer die benodigd zijn en wat de eventuele risico’s van het al of niet inzetten van deze middelen zijn.

Han Schreuder van Buro Loo heeft daarom in 2016 een nieuwe Nota Kapitaalgoederen opgesteld voor de periode 2017 – 2020. Onderdeel van de Nota is een terugblik (evaluatie) op de zaken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze keer is er voor gekozen om het plan van aanpak (lees de risicoparagraaf) integraal onderdeel uit te laten maken van de Nota Kapitaalgoederen, zodat de raad in één keer geïnformeerd wordt over het verleden, de huidige stand van zaken en een besluit kan nemen over de aanpak voor de toekomst. Eind 2016 is de Nota vastgesteld door de gemeenteraad.

Dienst: Ambities formuleren
Markt: Buitenruimte
Opdrachtgever: Gemeente Borne
Periode: januari 2016 - juni 2016
Consultant: Han Schreuder
Kernwoord: beleid, openbare ruimte, financiën, risicomanagement
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×